Miljø- og kvalitetpolitik

Hos Smedbo udvikler vi produkter af høj kvalitet og gennemarbejdet design. I vores produktudviklingsprocess stræber vi hele tiden efter at holde både kvalitet og miljø i fokus og på den måde fremme en bæredygtig og ansvarlig udvikling.

Sammen med vores leverandører og partnere går vi ud fra tre principer: Miljø, Kvalitet og Design samt Mennesker. Vi arbejder i en verden i forandring, men målet er altid det samme – at arbejde for en bedre verden, hvad angår mennesker og miljø.

MILJØ

Vores beslutninger skal basere sig på miljømæssige værdier for en bæredygtig fremtid. Vi følger som minimum gældende love og forordninger og arbejder for at tilbyde service, der går videre end det, som kræves i normer og love.

Transport

For at sikre mere effektive transporter med lavere miljøpåvirkning anvender vi etablerede transportører med gennemarbejdede initiativer og krav til at reducere miljøpåvirkningen.

Affald

Vi arbejder konstant på at reducere virksomhedens affaldsmængder. Alt metalaffald sorteres og genbruges til nye metalprodukter. Smedbo er tilknyttet FTI (tidligere REPA) og Grønt Punkt Norge for at sikre effektiv genvinding af emballagematerialer som pap, karton og plast.

Råvarer og kemikalier

Sammen med vores partnere arbejder vi for at øge effektiviteten af brugen af råvarer og materialer. Vi undersøger eventuelt indhold af klassificerede stoffer i henhold til REACH-forordningen og udarbejder og skaffer information, for eksempel sikkerhedsdatablade, når der er behov for det.

Produktdokumentation

I vores udviklingsprocess vurderes behovene for certificering og mærkning af produkterne samt tilpasning til etablerede standarder, for eksempel certificering efter CE-standarden. Vi arbejder med færdiggørelsesdokumentation som f.eks. FDV og tilvejebringer tekniske beskrivelser og monteringsvejledninger. Nogle af vores produkter og serier afleveres også til bedømmelse i svensk Sunda Hus og Byggvarubedömningen.

KVALITET OG DESIGN

Lang levetid er et af vores vigtigste grundprinciper, når vi designer og udvikler produkter. Med høj kvalitet og gennemarbejdet design vil vi arbejde for at sikre, at produkterne bruges i længere tid af vores kunder og dermed ikke bidrager til de voksende affaldsmængder.
En garanti på 10 eller 5 år på alle vores produkter er en naturlig del af dette.

MENNESKER

Kun gennem samarbejde og dialog med vores samarbejdspartnere kan vi nå vores mål.
Derfor stiller vi høje krav til vores partnere om at følge blandt andet disse punkter:

  • National og international lovgivning overholdes.
  • Medarbejderne har en sikker og sund arbejdsplads.
  • Sociale kriterier inden for etisk handel, for eksempel menneskerettigheder for medarbejdere, arbejdsmiljø og antikorruption skal respekteres i overensstemmelse med konventioner fra af FN og ILO (International Labor Organisation).
  • FN’s konvention om børnearbejde skal overholdes.
  • Minimumslønninger for medarbejderne skal overholdes, og arbejdstiden skal følge med gældende lovgivning.
  • Miljøforanstaltninger aftalt med Smedbo skal overholdes.

Download som pdf
Smedbo miljo- og kvalitetspolitik nov -20_DK