• Kongelig Hofleverandør siden 1986
  • Massiv messing
  • 10 års garanti
Mulen dag vid strand, himmel, hav och äng

Miljø og kvalitet

Hos Smedbo udvikler vi produkter med høj kvalitet og solidt design. Under vores produktudviklingsproces bestræber vi os konstant på at holde både kvalitet og miljø i fokus og arbejder således for en bæredygtig og ansvarlig udvikling. Sammen med vores leverandører og partnere er vi styret af tre principper: Miljø, kvalitet og design samt mennesker. Vi arbejder i en verden i forandring, men målet er altid det samme – at arbejde for en bedre verden med respekt for mennesker og miljø.

 

Miljø

Vores beslutninger bør være baseret på miljømæssige værdier med henblik på en bæredygtig fremtid. Vi overholder som minimum de fastsatte love og regler og arbejder for at yde service, der går ud over, hvad standarder og love kræver.

Transporter

For at opnå mere effektiv transport med henblik på at reducere miljøpåvirkningen bruger vi etablerede transportvirksomheder med veludviklede initiativer og krav til at reducere vores miljøpåvirkning.

Affald

Vi arbejder konstant på at reducere virksomhedens affald. Alt metalaffald sorteres og genanvendes til nye metalprodukter. Smedbo er tilknyttet FTI (tidligere REPA) og Grønt Punkt Norge for at sikre effektiv genanvendelse af emballagematerialer af pap, karton og plast.

Råvarer og kemikalier

Sammen med vores partnere arbejder vi på at øge effektiviteten i vores brug af råvarer og forsyninger. Vi undersøger det mulige indhold af klassificerede stoffer i henhold til REACH-forordningen og udarbejder og leverer oplysninger, f.eks. sikkerhedsdatablade, hvis det er nødvendigt.

Produktdokumentation

I løbet af vores udviklingsproces vurderer vi produktets behov for certificeringer, mærkning og tilpasning til etablerede standarder som f.eks. CE-certificering. Vi arbejder med færdiggørelsesdokumentation som FDV og leverer tekniske beskrivelser og monteringsvejledninger. Nogle af vores produkter og sortimenter bliver også forelagt og vurderet af Sunda Hus og Byggvarubedömningen.

 

Kvalitet & Design

Lang levetid er en af vores vigtigste byggesten, når vi designer og udvikler produkter. Med høj kvalitet og solidt design ønsker vi at sikre, at produkterne bliver brugt længere af vores kunder og dermed ikke bidrager til den voksende affaldsmængde. Det er en naturlig del af dette, at vi yder 10 eller alternativt 5 års garanti på alle vores produkter.

Mennesker

Kun gennem samarbejde og dialog med vores partnere kan vi nå vores mål. Vi stiller derfor høje krav til vores partnere om at følge bl.a. disse punkter:

  • Overholdelse af national og international lovgivning
  • Medarbejderne har en sikker og sund arbejdsplads
  • at sociale kriterier i etisk handel, såsom arbejdstagernes menneskerettigheder, arbejdsmiljø og bekæmpelse af korruption, overholdes i overensstemmelse med konventioner udarbejdet af FN og ILO (Den Internationale Arbejdsorganisation)
  • Overholdelse af FN’s konvention om barnets rettigheder
  • Medarbejderne får mindsteløn, og arbejdstiden er i overensstemmelse med gældende lovgivning
  • at de miljøforanstaltninger, der er aftalt med Smedbo, overholdes