• Kongelig Hofleverandør siden 1986
  • Massiv messing
  • 10 års garanti
vit vas ståendes på marmorhylla med fallande skugga på rosa vägg

Privatlivspolitik

Dit privatliv er vigtigt for os, og vi ønsker altid at være gennemsigtige med hensyn til, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, så du kan føle dig tryg ved at give os dine oplysninger. I denne fortrolighedspolitik finder du oplysninger om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Denne fortrolighedspolitik kan blive opdateret fra tid til anden, og du kan finde den seneste version af fortrolighedspolitikken på www.smedbo.se. Vi forsøger altid at være så tydelige som muligt med hensyn til, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Har du stadig spørgsmål om, hvordan vi behandler dine data, efter at du har læst denne politik?

Velkommen til at kontakte os!

Tlf.: +4642-25 15 00
E-mail: info@smedbo.se

 

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

Smedbo AB, org. Nr. 556200-2252 er den dataansvarlige for de personoplysninger, som du giver os.

Personoplysninger, som vi indsamler fra dig

Vi kan indsamle forskellige typer personoplysninger om dig, når du besøger vores websteder, bestiller vores produkter eller kataloger, kontakter vores kundeservice, deltager i vores arrangementer eller seminarer eller har anden kontakt med os.

Eksempler på personlige oplysninger, som vi indsamler om dig ved disse lejligheder, er:

  • Navn
  • Kontaktoplysninger, f.eks. adresse, e-mail-adresse og telefonnummer
  • Andre oplysninger om dit køb, f.eks. ordrenummer og det valgte produkt
  • Angivne kundevalg af produkter og tjenester
  • Oplysninger om placering i form af land og region fra f.eks. computer, mobiltelefon eller tablet
  • Sagsrelateret korrespondance (f.eks. personlige oplysninger, som du giver os, når du kontakter vores kundeservice)

Hvorfor vi bruger dine personlige oplysninger, og hvor længe vi opbevarer dem

Formål og retsgrundlag

De personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, bruges til forskellige formål. I dette afsnit forklarer vi, hvorfor vi bruger dine personoplysninger, giver eksempler på behandlinger, som vi udfører for at opfylde formålet, og hvilket retsgrundlag vi baserer behandlingen på.

Opbevaring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

Det formål, som vi behandler dine oplysninger til:

For at administrere din ordre

Eksempler: Vi leverer dit produkt eller din tjeneste (herunder kommunikation med dig om din levering).Vi administrerer og kommunikerer med dig i tilfælde af reklamation eller garantispørgsmål i forbindelse dit køb.
Juridisk grund: Købsaftalen, som vi har indgået med dig.

For at kunne markedsføre os og vores produkter og tjenester

Eksempler: Vi sender direkte markedsføring via e-mail, sociale medier eller andre lignende digitale kanaler og post. Vi gennemfører generelle kampagner eller sender generelle tilbud og invitationer til arrangementer.
Juridisk grund: Vores legitime interesse i at kunne markedsføre vores virksomhed og vores produkter og tjenester. Husk, at du altid har ret til at gøre indsigelse mod vores direkte markedsføring. Hvis du ikke ønsker at gøre indsigelse mod al vores markedsføring, kan du altid vælge den kanal, som du ønsker at modtage vores markedsføring igennem.

For at kunne gennemføre og administrere deltagelse i konkurrencer og arrangementer

Eksempler: Vi kommunikerer med dig, hvis du deltager i vores konkurrencer, når det er nødvendigt for at gennemføre konkurrencen. Vi udpeger vindere og formidler præmier i forbindelse med konkurrencen. Vi kommunikerer med dig før og efter et arrangement. I disse tilfælde kan vi sende en bekræftelse på tilmeldinger, nødvendig information om arrangementet, spørgsmål eller evalueringer.
Juridisk grund: Vores legitime interesse i at kunne gennemføre og administrere vores konkurrencer og arrangementer.

For at kunne administrere kundeservicesager

Eksempler: Vi kommunikerer med dig og besvarer dine spørgsmål, som du stiller os via telefon eller digitale kanaler. Vi undersøger dine reklamations- og supportsager. En supportsag kan for eksempel vedrøre teknisk support.
Juridisk grund: Vores og din legitime interesse i at kunne administrere din kundeservicesag.

For at kunne opfylde kravene i retslige forpligtelser

Eksempler: Vi kan blive tvunget til at behandle dine personlige oplysninger for at opfylde retslige forpligtelser i henhold til lovkrav, domme eller myndighedsbeslutninger. Kravene kan gælde for vores produktansvar eller sikkerheden for vores produkter. I disse tilfælde kan vi være nødt til at videregive generel kommunikation og information eller særlige oplysninger til dig om produktadvarsler og tilbagekaldelse af produkter. Kravene kan også vedrøre vores forpligtelser i henhold til regnskabsloven eller hvidvaskloven.
Juridisk grund: For at kunne opfylde kravene i retslige forpligtelser.

For at vurdere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer

Eksempler: Vi gør vores tjenester mere brugervenlige. Vi giver dig og andre kunder mulighed for at påvirke vores sortiment, f.eks. gennem kunde- og markedsundersøgelser.
Juridisk grund: Vores legitime interesse i at kunne vurdere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer for at vi kan blive bedre, mere sikre og kan udnytte ressourcerne mere effektivt. Desuden vil vi gøre det nemmere for dig at bruge vores tjenester, produkter og systemer.

For at kunne forhindre misbrug af en tjeneste eller for at forhindre, forebygge og undersøge forbrydelser mod virksomheden

Eksempler: Vi undersøger og forhindrer bedragerier eller andre lovovertrædelser. Vi træffer foranstaltninger til at forhindre spamming, phishing, chikane, forsøg på ulovlig login på brugerkonti eller andre handlinger, som er forbudt i henhold til vores brugervilkår. Vi træffer foranstaltninger til at beskytte og forbedre vores IT-miljø mod angreb og indtrængen.
Juridisk grund: Vores og din legitime interesse i at kunne levere/bruge sikre produkter og undersøge mistænkte forbrydelser.

 

Så længe opbevarer vi dine oplysninger: navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, ordrenummer og valgt produkt, angivne kundevalg vedrørende produkter og tjenester, placeringsoplysninger som angivet ovenfor samt sagsrelateret korrespondance gemmes i 5 år.

Sådan videregiver vi dine oplysninger til andre parter

Nogle gange er vi nødt til at videregive dine oplysninger til andre parter. Det kan være, når vi bruger andre virksomheder til at hjælpe os med vores leverancer, IT-systemer eller lagring af personlige oplysninger (cloudtjenester). Disse virksomheder er databehandlere for os, og de får kun lov til at behandle dine personlige oplysninger efter vores anvisninger. Vi kan også videregive dine personlige oplysninger til andre parter, som vil være selvstændigt ansvarlige for behandlingen af dine personlige oplysninger. Vi videregiver dine personlige oplysninger til følgende virksomheder, som er selvstændigt dataansvarlige:

  • selskaber i vores koncern
  • myndigheder

Husk dine rettigheder!

Når vi behandler dine personlige oplysninger, har du særlige rettigheder. Her er en gennemgang af disse rettigheder, hvad de betyder, og hvordan du udøver dem.

Din ret til adgang:

Vi bestræber os på at være åbne omkring, hvordan vi behandler dine oplysninger. Hvis du vil have indsigt i den behandling af personoplysninger, som vi foretager i forbindelse med dig, har du ret til at anmode om adgang til dine oplysninger. Hvis vi modtager en anmodning om adgang, kan vi bede om yderligere oplysninger for at sikre, at vi videregiver oplysningerne til den rigtige person.

Din ret til rettelser:

Har vi ikke dine seneste oplysninger, eller behandler vi forkerte oplysninger om dig? Så kan du anmode om, at dine personlige oplysninger bliver rettet.

Din ret til sletning og begrænsning:

Du har ret til at anmode om, at dine personlige oplysninger slettes eller begrænses, f.eks. hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende lovgivning.

Din ret til at gøre indsigelse mod vores behandling (herunder ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring):

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling (f.eks. den behandling, der baseres på vores legitime interesser). Dine personlige oplysninger må ikke behandles til direkte markedsføring, hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling. Hvis du gør indsigelse mod vores direkte markedsføring, ophører vi med alle former for udsendelser til dig. Hvis du stadig ønsker at modtage udsendelser via bestemte kanaler, behøver du ikke gøre indsigelse mod alle typer markedsføring. I disse tilfælde kan du vælge kun at modtage tilbud fra os via de kanaler, du vælger, f.eks. via e-mail, men ikke sms.

Din ret til at tilbagekalde et givet samtykke:

Har du givet samtykke til en behandling, som vi foretager? Så har du til enhver tid ret til at trække det tilbage. Når du trækker dit samtykke tilbage, indsamler vi ikke nye oplysninger om dig til det formål, som dit samtykke gjaldt, men vi har stadig ret til at behandle de oplysninger, som vi har indsamlet om dig, før du tilbagekaldte dit samtykke. Hvis der ikke findes noget andet retsgrundlag, der gør det nødvendigt for os at gemme oplysningerne, vil vi slette dem.

Din ret til dataportabilitet:

I forbindelse med den behandling, vi foretager på grundlag af vores aftale med dig, eller hvis du har givet samtykke til en bestemt behandling, kan du anmode om at få de oplysninger, du har afgivet, overført til en anden dataansvarlig (såkaldt dataportering).

Din ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden:

Hvis du mener, at vi håndterer dine personlige oplysninger forkert, har du desuden ret til at klage til datatilsynet.

Hvordan udøver jeg mine rettigheder?

Hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder, bedes du kontakte vores kundeservice. Du kan kontakte os på telefon +46 (0) 42-25 15 00 eller via e-mail info@smedbo.dk.